Đối tác

Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Packexim dã tạo dựng mối quan hệ đối tác với nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Cung cấp nhiều sản phẩm chất lượng cao. Với năng lực đã chứng minh qua thực tế thị trường, Packexim vinh dự nhận được sự tin tưởng của các Quý khách hàng: Công ty Canon Việt Nam, Công ty Habeco, Công ty Miwon Việt Nam, Công ty Heiwa HyGlene Hà Nội, Công ty Sumitomo...